De eerste optredens van het jaar staan al weer gepland. De komende is al op 21 februari tijdens de Food Otherwise conferentie, onder andere georganiseerd door de Boerengroep. Ook gaan we eind april/begin mei een voorstelling spelen op de slot conferentie voor de Waddenzee vissers. Tevens in deze nieuwsbrief een klein verslagje van de nieuwjaarsbijeenkomst van de verschillende toneelgroepen in Wageningen en het bezoek van Martin Kroppf aan ons en andere organisaties in het Gebouw met de Klok.

 Food Otherwise Conference  

Op 21 en 22 februari organiseert het ‘Voedsel Anders Netwerk in samenwerking met o.a. de Boerengroep een voedsel conferentie. Het Inspringtheater is gevraagd hier een workshop voor te maken. Onze spelers zijn dit keer Erica, Michelle, Hans, Lieke en Marieke. We spelen een generale repetitie op maandag 17 februari om 21:30 en daarvoor is het altijd goed wat publiek te hebben.. Als je daar bij wilt zijn, stuur dan een mail naar st.inspringtheater@wur.nl.

Optreden voor Waddenzee vissers

Eind april/begin mei (precieze datum volgt) komt er een waddenzeevissers conferentie. Vorig jaar hebben we met ‘In de Vismijn’ een paar keer gespeeld in verschillende vissershavens. Nu zijn we gevraagd om nogmaals een vergelijkbaar stuk te spelen op de slotconferentie van hun project.

Facebook Omslagfoto Coming up; Chilly climate

Een Forumtheaterstuk over de problemen die PhD’ers tegen kunnen komen in de communicatie met hun begeleiders. We zijn in overleg om dit stuk weer te spelen tijdens een kennismakingsweekend voor PhD studenten.

Nieuwjaarsborrel

Op initiatief van de Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging van CERES hebben we een nieuwjaarsborrel gehad met allerlei toneelgroepen in Wageningen. Een leuk idee om krachten te bundelen omdat we natuurlijk als kleine groepen altijd wel eens spelers, geld, kostuums en ruimte gebrek hebben. Aanwezig waren theatersporters Liever Veul Bloemen, Wagenings Dilettanten Toneelvereniging, musicalvereniging Sempre Sereno en Stichting Lens. Goed idee om meer samen te werken; wie weet wat voor mooie initiatieven hier nog uit voortkomen..

Bezoek Martin Kropff

Erg leuk om te merken dat Martin Kropff zo enthousiast was over het Inspringtheater. Hij ‘memoreerde’ (zoals rectors doen natuurlijk) dat hij als student een keer mee had gedaan met een theaterstuk en besloot dat spelen zo moeilijk is dat het niet voor hem was weg gelegd…Hij kende het Inspringtheater van eerdere optredens en wilde graag een keer komen kijken naar onze voorstellingen voor PhD’ers.

Foto’s optreden ‘Are you sure?’

nieuwsbrief febr 3luik are you sure Wie weet tot de generale repetitie van het Food Conference stuk,
maandag 17 februari om 21:30, Gebouw met de Klok, Generaal Foulkesweg 37 6703 BL Wageningen,

Vriendelijke groeten,
Dolf van der Plas
& Marloes Harkema
Coordinatoren Inspringtheater

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the numbers seen below to prove you're not a robot *