FORUMTHEATRE

Theatre of the Opressed

Met Forumtheater, waarbij het publiek kan inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden, willen wij mensen activeren en tot een actieve dialoog aanzetten.

Acteurs spelen een voor het publiek herkenbaar probleem. Het publiek komt de spelvloer op, en probeert oplossingen uit. In goed een uur heb je al spelend meer bereikt dan met dagen praten.

Er zijn verschillende opties om forumtheater in te zetten in jouw organisatie.

Ontstaanswijze forumtheater

In 1971 ging Augusto Boal in Brazilië op zoek naar vormen van theater die toegankelijk waren voor de gewone mensen. Hij koos daarom niet voor het pluche van de schouwburgen, maar speelde zijn stukken op straat. Aanvankelijk met ervaren acteurs, maar later ook met amateurs. Hij speelde over onderwerpen die de mensen aan het hart gingen en door het amateurspel ontstond er zo min mogelijk afstand tussen spelers en publiek. Vanuit dit Theater van de onderdrukten, toegankelijk en politiek geëngageerd theater, heeft hij uiteindelijk het forumtheater ontwikkeld.